Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden kunt u voorlopig alleen bekijken via de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden zijn daar gedeponeerd onder deponeringsnummer 17126425.